〒341-0038 Saitamaken, Misatoshi, Chuo 5-2-2, SHATORE 101
   contact@fonist.com
 

 

Cách 1: Cài đặt phần mềm để gọi - Giá cước rẻ nhất

Chọn hệ điều hành

Cách 2: Gọi qua phần mềm Skype - Giá cao hơn 1.5 yên
Không cần cài thêm phần mềm khác

Cách 3: Gọi từ điện thoại bàn, di động - Giá cao hơn 1 yên
Không cần Internet